Brandmeldsystemen

BRANDMELDSYSTEMEN

Een goede branddetectie kan van levensbelang zijn voor zowel personen als goederen. Door het deskundig plaatsen van brandmelders kan veel schade voorkomen worden. Er zijn verschillende soorten brandmeldinstallaties toegespitst op uw specifieke situatie. Van Maanen Beveiliging installeert brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties conform de eisen en normen van de NEN2535 en de NEN2575.

BRANDMELDSYSTEEM

Het is cruciaal om vroegtijdig te kunnen signaleren met een brandmeldsysteem of er ergens in het pand brand ontstaan is. De regelgeving stelt sommige brandmeldsystemen verplicht. Het is van groot belang dat een brandmeldsysteem goed wordt geïnstalleerd en dat het onderhoud ervan goed wordt uitgevoerd. Brandmeldsystemen zijn om een aantal jaar weer aan vernieuwing toe, omdat brandmeldsystemen niet aan slijtage mogen voldoen. Regelmatig onderhoud en controle op de juiste werking zijn daarom van cruciaal belang.

U kunt bij ons terecht voor de volgende onderdelen:

 • Opstellen van een Programma van Eisen(PvE);
 • Projecteren van brandmeldsystemen;
 • Installeren van brandmeldsystemen;
 • Onderhouden van brandmeldsystemen;

Voor het installeren van gecertificeerde systemen werkt van Maanen Techniek uiteraard samen met lokale overheden als brandweer en gemeenten.

BRANDMELDSYSTEEM NOMERINGEN

Het huidige Bouwbesluit (Bouwbesluit 2012) schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat een brand tijdig wordt ontdekt, zodat aanwezigen ook tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties worden hiertoe brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voorgeschreven die moeten voldoen aan het kwaliteitsniveau van de normen NEN 2535 en de NEN 2575-serie.
De gebouwgebruiker is vervolgens verantwoordelijk voor adequaat beheer en onderhoud van deze installaties.
De manier waarop dit kan worden gerealiseerd is vastgelegd in de normen NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Voor het plaatsen van rookmelders in woningen geldt NEN 2555.

Het Bouwbesluit verwijst naar de onderstaande normen:
Normen voor installeren van brandveiligheidsinstallaties

 • NEN 2535
 • NEN 2555
 • NEN 2575
 • NEN-EN 54
 • NEN-EN 12845


Normen voor onderhouden van brandveiligheidsinstallaties

 • NEN 2654
 • NEN-EN 12845

Overige relevante normen

Daarnaast zijn er normen die niet zijn aangewezen door het Bouwbesluit, maar die ook een belangrijke bijdrage leveren aan de brandveiligheid, zoals
NEN-EN 12845+NEN 1073 (automatische sprinklersinstallaties gebouwen en industriële bedrijven) en NEN-EN 16925 (automatische sprinklersinstallaties woonomgeving).

Meer informatie? Wij helpen u graag!

Heeft u interesse naar onze diensten en producten?
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

TOP